MPhilms

Slovensko 2.0 je film o dvadsiatich rokoch samostatného Slovenska očami desiatich renomovaných režisérov.

www.slovensko20.sk