MPhilms

Zora Jaurová a Mátyás Prikler sa pýtali na vzťah menšiny a väčšiny osobností s rôznou sexuálnou orientáciou.
Menej alebo viac? Odpovede si pozrite tu.
Projekt realizuje MPhilms v spolupráci s Denníkom N.